Business for sale in China

The big marketplace for business
数据保护  联系
身份: 21124

提供 企业销售,公司销售

Jestšmy Polskim 生产公司 traktorów。苏卡米因韦斯特罗乌杜普雷热西亚·卡沃希乔维奇·btttzenšciowch udziavóvónaszej firmy。Budujemy nasze pojazdy na niezawodnych podespovach。Nasze maszyny cechujcomo sicomo wysokkcomo jakošcicomo i kompatybilnšcicomo ze standardami rynkowymi。波纳达米扎瓦索内·扎普莱泽技术公司帕基耶姆马西诺维姆 gdzie wyzynowym wytwarzamy szereg 组件ów do produkcji naszych produktów。Nasza firma produkcje 300 róz nénych produktów tym wiele wersji traktoróööööööö Powierzchnia-7000 m^2. Wdrażamy zaawansowane projekty z mo' lišicomo pozyskania dofinfinanania unijnego。Zapraszamy do kontaktu。

工业 & 生产
98 /  Flag Poland
以自己的名义
Private company
10-20名员工
25-100万欧元
1983
6.200.000